ljudje smo šport


Naše usmeritve

VIZIJA:

POVEZUJEMO LJUDI IN ŠPORT
Naša vizija je pogled v svet, podprta z lastnim razvojem in rastjo. V bližnji prihodnosti načrtujemo oblikovanje kompleksne ponudbe športnih dejavnosti in z njimi povezanih aktivnosti, ki jih bomo uresničevali z društvom DŽANA - DRUŠTVO ZA ŠPORT, REKREACIJO IN ZABAVO na področju Ribniškega Pohorja in z globalnim povezovanjem vseh zainteresiranih udeležencev tudi v širšem okolju Slovenije. Sama zasnova društva in prvenstveno znotraj njega smučarske šole Ribnica na Pohorju je usmerjena v konceptualno rešitev kompleksa delovanja v okolju in v nastop v vlogi pospeševalca razvoja športne, turistične, kulturne in gospodarske dejavnosti. Z izkušeno ekipo strokovno usposobljenih učiteljev, pedagogov in ostalih strokovnjakov, ki je sposobna izpeljati tudi najzahtevnejše projekte, želimo sodelovati pri uresničevanju teh dejavnosti in postati eno izmed vodilnih društev na tem področju.
Želimo postati center športa za ljudi.

CILJ:

Postati eno izmed vodilnih društev v Sloveniji s celovito ponudbo kvalitetnih storitev v povezavi s športom, turizmom, kulturo in gospodarstvom.

STRATEGIJA:

Delovanje športnega društva je usmerjeno v:
  • celovito izvajanje storitev društva, predvsem preko dejavnosti smučarske šole,
  • storitev, ki je izvedena na najboljši kakovostni ravni s profesionalnim in pedagoškim pristopom ter je usmerjena v ljudi in okolje,
  • izvajanje vseh aktivnosti, ki temeljijo na natančni opredelitvi sistema ciljev, realizacije in nadzora.

POSLOVNA POLITIKA:

Poslovna politika društva DŽANA - DRUŠTVO ZA ŠPORT, REKREACIJO IN ZABAVO je usklajena z njegovimi razvojnimi cilji in je temeljno vodilo razvoja ter rasti. Temelji na strokovno podprtih dejavnostih in kompleksnem povezovanju udeležencev v sistem pospeševanja razvoja športne, turistične, kulturne in gospodarske dejavnosti. Upoštevane so vse smernice delovanja teh dejavnosti na področju Ribniškega Pohorja in širšega okolja Slovenije ter usklajevanje globalnih trendov integracijskih procesov na tem področju.