ljudje smo šport


Naše usmeritve

VIZIJA:

POVEZUJEMO LJUDI IN Å PORT
Naša vizija je pogled v svet, podprta z lastnim razvojem in rastjo. V bližnji prihodnosti načrtujemo oblikovanje kompleksne ponudbe športnih dejavnosti in z njimi povezanih aktivnosti, ki jih bomo uresničevali z društvom DŽANA - DRUŠTVO ZA ŠPORT, REKREACIJO IN ZABAVO na področju Ribniškega Pohorja in z globalnim povezovanjem vseh zainteresiranih udeležencev tudi v širšem okolju Slovenije. Sama zasnova društva in prvenstveno znotraj njega smučarske šole Ribnica na Pohorju je usmerjena v konceptualno rešitev kompleksa delovanja v okolju in v nastop v vlogi pospeševalca razvoja športne, turistične, kulturne in gospodarske dejavnosti. Z izkušeno ekipo strokovno usposobljenih učiteljev, pedagogov in ostalih strokovnjakov, ki je sposobna izpeljati tudi najzahtevnejše projekte, želimo sodelovati pri uresničevanju teh dejavnosti in postati eno izmed vodilnih druš¡tev na tem področju.
Želimo postati center športa za ljudi.

CILJ:

Postati eno izmed vodilnih društev v Sloveniji s celovito ponudbo kvalitetnih storitev v povezavi s športom, turizmom, kulturo in gospodarstvom.

STRATEGIJA:

Delovanje športnega društva je usmerjeno v:
  • celovito izvajanje storitev društva, predvsem preko dejavnosti smučarske šole,
  • storitev, ki je izvedena na najboljši kakovostni ravni s profesionalnim in pedagoškim pristopom ter je usmerjena v ljudi in okolje,
  • izvajanje vseh aktivnosti, ki temeljijo na natančni opredelitvi sistema ciljev, realizacije in nadzora.

POSLOVNA POLITIKA:

Poslovna politika društva DŽANA - DRUŠTVO ZA ŠPORT, REKREACIJO IN ZABAVO je usklajena z njegovimi razvojnimi cilji in je temeljno vodilo razvoja ter rasti. Temelji na strokovno podprtih dejavnostih in kompleksnem povezovanju udeležencev v sistem pospeševanja razvoja športne, turistične, kulturne in gospodarske dejavnosti. Upoštevane so vse smernice delovanja teh dejavnosti na področju Ribniškega Pohorja in širšega okolja Slovenije ter usklajevanje globalnih trendov integracijskih procesov na tem področju.