ljudje smo šport


Prijavnica OŠ 

Smučarski tečaji za osnovnošolske otroke

Prijavnica

Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika:
Ime in priimek otroka oz. tečajnika:
Datum rojstva tečajnika:
Tečajnik obiskuje: vrtec
osnovno šolo
Naslov (ulica, poštna številka, kraj):
Smučarsko znanje tečajnika: začetnik
pozna osnove smučanja
samostojno smuča
Stroške tečaja bom poravnal: z gotovino
s plačilnim nalogom
Kontaktna telefonska številka:
Email naslov za odgovor:
Dodatna vprašanja in komentarji: