ljudje smo šport


Prijavnica odrasli

Smučarski tečaji za odrasle

Prijavnica

Ime in priimek tečajnika:
Datum rojstva tečajnika:
Naslov (ulica, poštna številka, kraj):
Smučarsko znanje tečajnika: začetnik
pozna osnove smučanja
samostojno smuča
Stroške tečaja bom poravnal: z gotovino
s plačilnim nalogom
Kontaktna telefonska številka:
Email naslov za odgovor:
Dodatna vprašanja in komentarji: