ljudje smo šport


Individualni tečaji 2011

V toku zimske smučarske sezone 2010/2011 smo imeli učitelji smučarske šole Džana ŠRZ iz Ribnice na Pohorju tudi individualne tečaje smučanja in deskanja na snegu. Za tak način vadbe so se odločili predvsem starši otrok, ki so bili nastanjeni v apartmajih v Ribnici na Pohorju in okolici. Tečaji so potekali predvsem ob vikendih, praznikih in v času šolskih počitnic. V naš individualni program dela so se vključevali poleg otrok tudi starši oziroma odrasli tečajniki različnih starosti ter različnega smučarskega znanja. Mislim, da je povsem jasno, kakšne so prednosti individualnega poučevanja, samega napredka tečajnikov in da to ni potrebno posebej pojasnjevat. Lahko pa s ponosom povem, da so bili tečajniki z nami zelo zadovoljni in da smo bili učitelji smučarske šole Džana ŠRZ večkrat tudi javno pohvaljeni. BRAVO, TO SMO MI!